Fairisme in één woord? Fairness!

‘Behandel anderen zoals je zelf wilt behandeld worden’: het credo van het fairisme.

Wil een samenleving de klassieke valkuilen vermijden? Dan is fairness het antwoord.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom staat of valt een fairistische samenleving met de begrenzing van het persoonlijke vermogen.

Rechtvaardige limiet

In een fairistische samenleving aanvaard je dat er een rechtvaardige limiet is aan je persoonlijke vermogen. Is die bereikt? Dan heb je geen financieel doel meer.

Het einde van rijkdom als doel op zich. Zo krijgt geld weer de status van weleer: een praktisch middel om de samenleving te organiseren.

Aanvaarden we die billijke begrenzing? Dan ligt de weg open voor een gezond evenwicht met deze voordelen:

  • einde van dominantie en uitbuiting
  • ruimte voor verbetering

Fondsen voor algemeen belang

Wat als persoonlijke vermogens de rechtvaardige limiet overschrijden? Dan brengen we die onder in fairistische fondsen voor algemeen belang. Het beheer ervan koppelen we los van de klassieke politieke modellen en laten we over aan vertrouwde fairisten. Zo vermijden we dat het persoonlijke belang toch weer de bovenhand haalt.

Naar een fairistisch eigendomsmodel

Wordt het fairisme ooit realiteit? Dan dringt een nieuwe visie op naakte eigendom en vruchtgebruik zich op. De eigendomsrechten zoals we die vandaag kennen, maken plaats voor fairistische eigendomsmodellen. De nieuwste computertechnologie zoals blockchain bewijst daarbij zeker zijn nut.

Hoe beïnvloedt het fairisme een samenleving?

Is geld niet langer een doel, maar alleen nog een middel? Dan zijn een heleboel maatschappelijke spanningsvelden en negatieve situaties geen lang leven meer beschoren:

  • Georganiseerde misdaad vermindert of verdwijnt zelfs volledig. Iedereen heeft wat hij nodig heeft. Criminaliteit is dus niet langer een noodzaak om te overleven.
  • Het wordt veel eenvoudiger om religieuze, culturele en nationalistische dogma’s bloot te leggen en te ontkrachten. Want die vinden allemaal hun oorsprong in machtsmisbruik.
  • Begrippen zoals nationalisme, identiteit en religie komen onder druk te staan. Het zijn producten van hebzuchtige leiders die de massa voor hen laten strijden. In een fairistische samenleving is er geen plaats voor een wij-zijgevoel. Nationalisme verliest dus sowieso aan slagkracht.
  • Hoge werkdruk behoort voorgoed tot het verleden. Want de fairistische samenleving aanvaardt die niet langer. Iedereen die werkt, zet zich in voor de samenleving en dus niet voor een werkgever. We delen onze tijd anders in en geven meer ruimte aan creativiteit.

Slagen we erin om mechanismes van structurele hebzucht te vervangen door fairness? Dan verzwakken we die structuren of schakelen we ze zelfs helemaal uit.

Het fairisme zorgt voor een positieve levensstijl met deze voordelen als gevolg:

  • minder stress
  • meer tijd voor beweging, ontspanning en sociale contacten
  • gezondere voeding geproduceerd door fairistische bedrijven