Doel van de vzw

De vzw Fairisme is een nieuwe burgerbeweging met een politiek en maatschappelijk draagvlak.

Haar werking bestaat uit drie luiken:

Netwerk:

Als overkoepelend platform brengt zij verschillende verenigingen, bewegingen, personen en onderzoeksinstellingen samen met een gelijkaardige eerlijke visie op de samenleving.

Inspiratie:

Door dialoog te stimuleren, sprekers uit te nodigen en evenementen te organiseren, zal de vzw op inspirerende wijze bijdragen aan de verspreiding van het fairisme op lokaal, regionaal en internationaal vlak.

Onderzoek:

Met een ‘call for researchers’ willen we wetenschappers en denkers aantrekken om de verschillende thema’s van het fairisme te onderzoeken.

Voorbeelden zijn ‘Hoe kan de verhouding tussen de onder- en de bovengrens bepaald worden?’, ‘Hoe kan fairisme politiek gerepresenteerd worden?’ en ‘Wat is een basisbehoefte?’.

Ben je (post)doctoraatstudent en wil je graag een onderzoek opstarten? Neem contact op met onze vzw en we gaan samen de uitdaging aan.

Altijd vanuit de vraag: Is dit fair?

BESTEL
HET BOEK

Wie zijn wij?

Charles Leclef
Bezieler (°27 augustus 1964)
fairisme@fairisme.com

Charles studeerde Toegepaste economische wetenschappen aan de KU Leuven. Hij groeide op binnen de muren van een kleine brouwerij op een historische site. In 1990 nam hij er de leiding over en zorgde voor een transformatie met wereldfaam. De keuzes die hij hierbij maakte, reikten verder dan het eigenbelang en vertrokken van een breder, menselijk perspectief. Geïnspireerd door zijn professionele traject vertaalde hij zijn bedrijfsvisie naar een maatschappelijk denkbeeld.

Katia Schotte
Communicatie & Planning (°16 juni 1975)
fairisme@fairisme.com

Communicatie beest van opleiding met een passie voor mensen. Internationale ervaring in bedrijfscommunicatie en halftijds verhalen verteller.

Word jij ook lid van onze community?
Hoe meer we zijn, hoe groter de draagkracht kan worden. Als je graag ook lid wordt van de vzw, dan kan dat! Stuur een mailtje naar fairisme@fairisme.com voor meer informatie.

Fairisme is een burgerbeweging met een politiek en maatschappelijk draagvlak die een stem krijgt mede dankzij mensen die de beweging onderschrijven.

We versterken ook graag ons netwerk met gelijk gestemde zielen, want samen staan we zoveel sterker!