Geboeid door vroegere beschavingen? Dan weet u dat samenlevingen moeilijk ontsnappen aan de cyclus van ontstaan, ontwikkeling en … verval.

Waar knelt het schoentje?

Wij zien deze drie valkuilen als de grootste oorzaken:

  • Geld is een doel en geen middel:

Vanwaar komt het concept geld? De mens deed eerst aan ruilhandel. Maar geld bleek een veel handiger werkmiddel. Een praktische oplossing met meer mogelijkheden. Datzelfde geld is vandaag een economisch, militair en politiek machtsmiddel geworden. Het dient om anderen te manipuleren, uit te buiten en te onderdrukken. Machtsmisbruik via geld dus.

  • Het persoonlijke belang primeert op het gemeenschappelijke:

Bent u sportief? Dan weet u dat het ego van één speler de ploegsport om zeep kan helpen. Willen winnen, is oké. Maar zodra uw eigen succes en macht belangrijker worden dan het groepsresultaat, loopt het mis.

Dat geldt voor de hele samenleving. Op papier willen we altijd het beste voor iedereen, maar de realiteit is vaak anders.

  • We onderschatten menselijke gevoelens zoals stress, verantwoordelijkheidszin en (psychologische) druk:

De menselijke geest is een boeiend, maar ingewikkeld fenomeen. Die complexiteit spoort niet met de gestandaardiseerde en rigide systemen die almaar meer oprukken. Dat veroorzaakt een grote psychologische druk bij mensen. Die wordt vandaag voor velen bijna onhoudbaar.

Hoe vermijden we die valkuilen in de ideale samenleving?

  • Erken dat iedere mens anders is. U bezit ongetwijfeld talenten die uw buurman niet heeft en vice versa. Die verschillen moeten er zijn: ze verrijken onze samenleving en bieden meerwaarde.
  • Respecteer dat ieder mens behoefte heeft aan vrijheid.
  • Beloon elke job correct en rechtvaardig.
  • Verschaf ieder mens voeding, opvoeding en onderdak.
  • Verdeel rijkdom eerlijk. Vermijd een extreme kloof tussen arm en rijk.