We presenteren u alvast een voorsmaakje van de fairistische samenleving.

Laat uw vermogen billijk bloeien

Stel dat vermogen een rozenstruik is. Dan zien we vandaag een grote struik met alleen aan de top enkele mooi bloeiende rozen en daaronder vele verdorde takken. In de fairistische samenleving toveren we die struik om in een korte, maar gulle bloeier met honderden kleine mooie rozen.

U krijgt voortaan een basisinkomen. Uw volste recht, want u hebt een job die nuttig is voor de hele samenleving. Voor andere jobs is er geen plaats meer. Net als voor bedrijven die het algemeen belang niet dienen.

Uw werkgever is een:

 • privébedrijf
 • fairistisch fonds

Wat als ondernemingen de limiet voor persoonlijke verrijking hebben bereikt? Dan gaan alle extra winsten automatisch naar de fairistische fondsen. Die gebruiken ze om onderwijs- en andere sociale projecten uit de grond te stampen. Die fondsen worden beheerd door fairisten. De beste garantie dat ze het algemeen belang en de fairistische samenleving verder versterken.

Hoe zit het dan met eigendom en aandelen?

Hebt u een bedrijf? Dan blijft dat uiteraard uw eigendom. Maar alle inkomsten uit aandelen die de limiet overschrijden, gaan automatisch naar de fondsen. Die mogen ze beheren omdat we naakte eigendom en vruchtgebruik voortaan helemaal opsplitsen. Zo maken we meteen ook een einde aan fiscale constructies en fictieve vennootschappen.

Bedrijfsleiders en aandeelhouders behouden dus hun eigen begrensde vermogen. En met alle winsten die de limiet overstijgen, schragen ze het algemeen belang.

Wat met een erfenis?

U erft alleen het maximale vermogen van de overledene. Gedaan dus met grote ongelijkheid vanaf de geboorte of overdreven rijkdom door erfenis en zonder enige tegenprestatie. Zo zetten we een belangrijke stap naar een billijkere vermogensverdeling.

Nieuwe prioriteiten voor de maatschappij

Dankzij de begrenzing van het persoonlijke vermogen en de focus op het algemene belang krijgen we meer dan ooit budgettaire ruimte voor zaken waarvan we allemaal beter worden:

 • onderwijs
 • opvoeding
 • sociale opvang en ondersteuning
 • huisvesting

Positieve migratie

In een fairistische samenleving verwelkomen we migranten uit regio’s die getroffen zijn door ziekte, natuurrampen of tekort aan grondstoffen.

Die migratiestromen organiseren we positief met coaching en begeleiding. Migranten krijgen het fairisme meteen mee en dragen het uit in hun nieuwe thuishaven. Of later in hun land van oorsprong.

Op weg naar een fairistische economie

Beeld u in dat we morgen ontwaken in een fairistische samenleving. Dan ondergaat onze economische organisatie een metamorfose.

Deze voorbeelden maken de nieuwe richting meteen duidelijk:

 • De fairistische leden van de raden van bestuur in onze bedrijven nemen alleen nog beslissingen die het algemeen belang dienen. Gedaan met keuzes in het teken van zelfverrijking. Logisch toch? Want door de begrenzing van het persoonlijke vermogen wordt winstbejag zinloos.

Bedenkt u eens welke gevolgen die koerswijziging heeft voor de winst- en rendabiliteitsfilosofieën van onze bedrijven!

 • Het project en de meerwaarde ervan voor de samenleving verovert opnieuw de eerste plaats in de prioriteitenlijst. ‘Unfaire’ beslissingen die ingaan tegen dat bedrijfsmodel sneuvelen meteen. Want fairistische bestuurders – en klanten – pikken ze niet langer.
 • U kent ze wel: bedrijven die er een sport van maken om ondernemingen te verkopen of in te lijven uit winstbejag. De fairistische samenleving maakt ook daarmee komaf.
 • Is winst maken dan verboden in een fairistische samenleving? Nee, maar we meten winst voortaan af aan de mate waarin die het algemeen belang ondersteunt.

Levert een onderneming door haar activiteiten sociale meerwaarde? In hoeverre draagt ze financieel bij aan de fondsen die de samenleving financieel voeden? Door die puzzel te leggen, komen we tot een algemene waardemeter. Met die tool schatten klanten, werknemers en leveranciers elke onderneming meteen correct in.

 • Hoe rijmen we de fairistische samenleving met ons huidige beursmodel? Niet, want we vervangen het beleggingsmodel van vandaag door een investeringsmodel.
 • Wat met de onaangename of zware jobs die mensen alleen doen om zichzelf en hun gezin te onderhouden? Door de extra financiële injecties van de algemene fondsen vergoeden we die vaak laaggeschoolde en kansarme werknemers beter. Zo betekent een job een echte opstap uit de armoede.
 • In een fairistische samenleving is welzijn meer dan een woord. Daarom komen er tal van nieuwe positieve en sociale jobs bij: mantelzorgers, verplegers, kinderen- en ouderenbegeleiders en leerkrachten zijn maar enkele voorbeelden. Iedereen kan dus aan de slag. Het nut van die jobs meten we dus niet langer af aan hoe rendabel ze zijn.

Een fairistische samenleving en economie komen alleen van de grond met de nodige steun. Daarom vertrouwen we op de inzet en het enthousiasme van een meerderheid van de bevolking.